Odabir jezika
Vrijednost udjela OIF Raiffeisen EURO BOND
Dantum BAM EUR %
15.10.  196,026 100,227 0,0012%
Historijski pregled cijene