FATCA

FATCA

Foregin Acount Tax Compliance Act propis ( FATCA) predstavlja SAD legislativu koja je donesena i usvojena 18.03.2010. godine, a čija primjena  stupa na snagu 01.07.2014. godine. U suštini FATCA je propis kojim se strane finansijske institucije obvezuju da će poreskim vlastima SAD (U.S. IRS) dostavljati podatke o računima SAD klijenata na osnovu indicija o SAD statusu. 

Raiffeisen INVEST dd kao članica  Raiffeisen Grupacije je prepoznala važnost FATCA propisa i uskladila je svoje poslovanje se  FATCA zahtjevima.

Raiffeisen INVEST dd se dana 05.02.2014. godine  registrirala na web stranici U.S. IRS sa FATCA statusom  “Participating Financial Institution not covered by an IGA”; i dobila broj GIIN Nr: 28CWN4.00026.ME.070

U slučaju da imate dodatnih pitanja molimo vas da kontaktirate FATCA oficira: