Osnovni podaci

Osnovni podaci

Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje fondovima d.d. je članica Raiffeisen Grupacije u BiH. Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina je jedini osnivač i vlasnik Društva. Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina supsidijarna je banka Raiffeisen Bank International, koja je jedna od vodećih finansijskih institucija u oblasti korporativnog i investicijskog bankarstva u Austriji te vodećih univerzalnih banaka u regionu Srednje i Istočne Evrope. 

Raiffeisen INVEST ima za cilj biti među prvima koji nude nove investicijske proizvode na tržištu BiH, koji će biti namijenjeni raznim profilima klijenata u zavisnosti od nivoa prihvatljivog rizika i očekivanog povrata na ulaganje. 

Principi i vrijednosti našeg poslovanja
Pri uspostavljanju i održavanju poslovnih odnosa s klijentima vodimo se slijedećim principima i vrijednostima:

  • Izgradnja dugoročnih odnosa
  • Posvećenost klijentu
  • Profesionalna usluga i stručnost